سی تری همگام با یونیسف

Si3 along with UNICEF - یونیسف - کودک

یونیسف (UNICEF)، امسال در روز جهانی کودک، ناامید و شاید هم بی خیال از تمام ارگانهای به اصطلاح بشر دوستانه و حامی کودک، اینبار دست یاریش را به سوی تک تک آدم‌های این کره خاکی دراز کرده و به زبانی ساده و به دور از صدور هر بیانیه و پروتکلی فقط یک کلمه گفته؛ کمک …

سازمان جهانی یونیسف (UNICEF) از تمام مردم دنیا خواسته بود! که در رفع یکی از این ۶ نیاز اصلی کودکان هر کدام سهمی داشته باشند. این نیازها در جهان امروز با گذشته متفاوتند. نیازهایی که اولین و مهم ترین آن “اطمینان از یادگیری و فرصت آموزش برای همه کودکان به ویژه با رفع شکاف دیجیتال” بود. چرا که آموزش بذری است که میوه‌اش آینده ایست روشن. آینده‌ای بدون نیاز به سازمان جهانی یونیسف که برای کودکان بخواهد تلاش کند.

شعاری که سالهاست Si3 آنرا در راس اهداف خود قرار داده؛ در Si3 “همه برای کودکان” تلاش میکنیم تا آموزش را “برای همه کودکان” در سراسر کشور به ارمغان بیاوریم.

تمام تلاش ما در Si3، طرحی نو انداختن است. میخواهیم که آینده یادگیری و آموزش کودکان را از نو تصور کنیم و آنرا بسازیم.

باور ما در Si3 آن است که کودکان جهان امروزمان به قهرمان نیاز دارند. قهرمانانی که برای آنها فرصت شکوفایی و موفقیت و شاد زیستن را فراهم کنند. قهرمانانی که با آنها مشارکت کنند. به آنها توجه فعال داشته باشند. داوطلبانه خدمات رسانی و حمایت مالی و هر اقدام دیگری نمایند.