به سیستم آموزشی SiKids خوش آمدید

همراه با هفت سفیر برتر آموزشی و همگام با سیستم آموزش جهانی

آموزش زبان انگلیسی به کودکان ۷ تا ۱۴ سال

ویژگی‌های متمایز SiKids

 • پیروی از قوانین و چارچوب CEFR
 • یک برنامه درسی چند بعدی که در ۱۰ ماژول طراحی شده است.
 • طیف گسترده ای از فعالیت هایی همچون آهنگ ها، سرودها، بازی ها، آواشناسی، متون نمایشنامه و داستان
 • مکالمه، فعالیت ها و پروژه های عملی
 • رشد تدریجی هر چهار مهارت به صورت همزمان
 • تمرین و مرور سیستماتیک مطالب با یک درس با عنوان REVISION در هر ماژول
 • آموزش زبان انگلیسی همراه با ۷ سفیر برتر آموزشی که مهارت ها و هوش های مختلف رو در زبان آموزان رشد می‌دهد.

Sikids Features:

 • Follows the requirements of the Common European Framework of Reference
 • A multi-dimensional syllabus organized into 10 well-balanced modules
 • A wide variety of songs, chants, games, phonics activities, factual texts, dramatization and stories
 • Communication, cross-curricular activities and projects (including cut-outs and stickers)
 • Gradual development of all four skills
 • Systematic recycling with a revision lesson in every module

بسته آموزشی SiKids

کتب آموزشی

آنچه در SiKids خواهید خواند

کتابچه راهنمای تدریس

هفت سفیر برتر آموزش